MŠ Libochovice

Aktuality

Vítáme Vás na stránkách naší školky

 

POZOR NOVÉ !!!!!!

DO 8.00 HODIN JE NUTNO OMLUVIT SVÉ DÍTĚ. POKUD TAK NEUČINÍTE, BUDE MU ZAPOČÍTÁNO STRAVNÉ NA CELÝ DEN. OMLOUVAT MŮŽETE NA ČÍSLE ŠJ 416 591 364 (vedoucí ŠJ)

  

 

SBĚR PAPÍRU

OD ZÁŘÍ NESBÍRÁME VÍČKA, ALE PAPÍR. TŘÍDÍ SE NOVINY A ČASOPISY. BALÍČEK MUSÍ BÝT ZAVÁZÁN, NALEPENA CEDULKA SE JMÉNEM DÍTĚTE A VÁHA BALÍČKU (nejvíce 5 kg). V KAŽDÉ TŘÍDĚ SE BUDE PŘINESENÝ PAPÍR ZAPISOVAT A VYHODNOCOVAT - BUDEME SOUTĚŽIT.

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

.

 

Název projektu: MŠ Sluníčko 22 Libochovice

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007556

Zahájení realizace projektu: 01. 09. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 08. 2019

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 452 424

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

 

Cílem našeho projektu je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů zaměřená na specifiku práce pedagoga s dvouletými dětmi a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy, a to prostřednictvím absolvování akreditovaného vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na osobnostně sociální rozvoj dvouletých dětí v mateřské škole. Pedagog absolvuje akreditovaný vzdělávací program DVPP v celkovém minimálním rozsahu 24 hodin.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školy

 

 

  ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  SLUNÍČKO

středa   2.5.2018  od 10 do 17 hod. v Libochovicích

čtvrtek  3.5.2018  od 10  do 14  hod. v Libochovicích

pátek  4.5.2018  od 9  do 13  hod. v Poplzích 

VYZVEDNĚTE SI V M,ATEŘSKÉ ŠKOLE V LIBOCHOVICÍCH, NEBO POPLZÍCH 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A NECHTE JI POTVRDIT LÉKAŘEM. DĚTI, KTERÉ MAJÍ OD ZÁŘÍ 2018 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ, POTVRZENÍ OD LÉKAŘE NEPOTŘEBUJÍ.

S POTVRZENOU ŽÁDOSTÍ, RODNÝM LISTEM DÍTĚTE A OBČANSKÝM PRŮKAZEM SE DOSTAVTE SPOLU S DÍTĚTEM NA PŘÍSLUŠNÉ STŘEDISKO MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO